Tazminat Hukuku (Her Türlü Maddi ve Manevi Tazminat Davaları)

Haksız fiil mağduru gerçek yahut tüzel kişilerin , uğradıkları maddi yahut manevi zararların en üst seviyede telafi edilebilmesi gayesiyle hukuki destek sağlanmaktadır.