DUYURULAR

 

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/4163 KARAR: 2014/4648

 DAVA : Davaci vekili, davaci isçinin kidem ve ihbar tazminati ile fazla mesai ve tatil çalismalari karsiligi ücret alacaklarinin davalidan tahsiline karar verilmesini talep etmistir. 

Mahkemece, davanin kismen kabulüne dair verilen kararin davali vekili tarafindan temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 28.02.2012 gün ve 2009/41443 Esas, 2012/6359 Karar sayili karari ile "yargilama asamasinda davaciya "tazminat bedeli" adi altinda 1.509 TL ödeme yapildigi, mahkemece bu ödeme belgesinin taraflara sorularak kidem tazminatindan mahsubunun degerlendirilmemesinin hatali oldugu" gerekçesi ile bozulmasina karar verilmistir. 

Mahkemece bozma sonrasi yapilan yargilama sonunda, "hükme esas alinan bilirkisi raporunda kidem tazminati miktari hesaplandiktan sonra isverence ödenen 1.509,00 TL'nin mahsup edildigi ve mahsuptan sonra bakiye kidem tazminatinin hüküm altina alindigi" gerekçesi ile bozmaya karsi direnilmistir. 

Direnme kararinin süresi içinde davali vekili tarafindan temyiz edilmis olup, Dairemizin 6352 sayili kanunun 40. maddesi ile eklenen 5521 sayili Is Mahkemeleri Kanunu'nun geçici ikinci maddesi uyarinca öncelikle inceleme yetkisi oldugu anlasilmakla dosya incelendi, geregi konusulup düsünüldü.

Hüküm süresi içinde davali avukati tarafindan temyiz edilmis olmakla, dava dosyasi için Tetkik Hakimi tarafindan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, geregi konusulup düsünüldü:        

Dairemizin “yargilama asamasinda davaciya “ tazminat bedeli” adi altinda 1.509,00 TL ödeme yapildigi, mahkemece bu ödeme belgesinin taraflara sorularak kidem tazminatindan mahsubunun degerlendirilmemesinin hatali oldugu” gerekçesi ile verilen karara karsi yerel mahkemece “hükme esas alinan bilirkisi raporunda kidem tazminati miktari hesaplandiktan sonra isverence ödenen 1.509,00 TL’nin mahsup edildigi ve mahsuptan sonra bakiye kidem tazminatinin hüküm altina alindigi” gerekçesi ile direnilmis olup, hükme esas bilirkisi raporunda mahsup isleminin yapildigi, bu nedenle direnmenin dogru oldugu, yerel mahkemesince bu hususun düzeltildigi anlasildigindan, dosyadaki yazilara, kararin dayandigi delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan davaci vekilinin bütün temyiz itirazlarinin reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün 5521 sayili Is Mahkemeleri Kanunu’nun geçici ek ikinci maddesi uyarinca ONANMASINA, asagida yazili temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 17.02.2014 tarihinde oy birligi ile karar verildi.

kararara.com

(7.5.2014 11:52:25)

« Tüm Duyurular