DUYURULAR

 

Konkordato Sürecinde Maliyetler

 ADALET BAKANLIGI KONKORDATO GIDER AVANSI TARIFESI

- Tebligat gideri (Alacakli sayisi X 3 X 14 TL)

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayinlanacak 7 adet ilan bedeli 550 TL 

- Resmî ilan fiyat tarifesinde belirlenen Basin Ilan Kurumu resmî ilan portalinda yapilacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutari (7 X 1.500 = 10.500 TL) 

- Bir bilirkisi için Bilirkisi Ücret Tarifesi’nde yer alan ücretin 3 kati tutari olan (3 X 2 X 280 TL) 2.280 TL 

- Ilgili kurum ve kuruluslara yapilacak bildirimler için (50 X 2=100 adet iadeli taahhütlü posta ücreti (100 X 13 = 1.300 TL)  

- Konkordato komseri olarak görevlendirilecek 3 kisi için 5 aylik ücret tutari olan (3 X 5 X 5.000 TL= 75.000 TL)  

- Iflas gideri olarak 15.000 TL (tacir olmayan tek kisi için)  

- Diger is ve islemler için 900 TL

(4.10.2018 12:50:53)

« Tüm Duyurular