Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Yerli ve yabancı şirketler için talep edilen marka araştırmalarının yapılması ve  marka ve patentlerin Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmesine yönelik müracaat ve kayıt işlemlerinde hukuki yardım sağlanmakla birlikte,  fikri mülkiyet hakları ihlal edilen yerli yahut yabancı firmaların gerekenher türlü yasal önlem alınmak sureti ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde hakları ihlal olunan şirketler adına gerekli davaların açılması hususunda hizmet sunulmaktadır.

Bu çerçevede yürütülen hizmetler aşağıda yer almaktadır;

  • Fikri Mülkiyet Anlaşmaları
  • Kayıtlı Marka ve Patentlerin Devrine İlişkin Anlaşmalar
  • Teknik Yardım Anlaşmaları
  • Teknoloji Transferi Anlaşmaları
  • Franchise Anlaşmalarının Yürütülmesi
  • Dağıtım Anlaşmaları
  • Marka Tecavüzüne İlişkin Davalar