Gayrimenkul Hukuku

Ünal&Feruzoğlu Hukuk Bürosu Mülkiyet hakkının temeli olan her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda yahut bu çerçevedeki hukuki danışmanlık ihtiyaçlarınız hususunda faaliyet göstermekte ve bu kapsam dahilinde aşağıda yer alan temel konularda hizmet verilmektedir.

  • Tapu İptal ve Tescil Davaları,
  • Sınırlı Ayni Haklardan Kaynaklanan Davalar,
  • Haksız İşgal Sebebi ile Müdahalenin Men'i Davaları
  • Kira Tespit , Kira Bedelinin Arttırımı ve Tahliye Davaları
  • İpotek Tesisi ve Fekki,
  • Gayrimenkul üzerinde haciz yahut tedbir sorgulamalarının yapılması,
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması,
  • Tüzel Ya da Gerçek Kişiler için Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesi,
  • Konut Yapı Kooperatiflerine Hukuki Danışmanlık Sunulması
  • Kat Malikleri Kanunu çerçevesinde site yahut apartman yönetimlerine hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması.