İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk İş Hukuku ile ilgili uygulamalar, hayatımızın daha da içinde yer almış ve bu alanda farkındalığa sahip işçi ve işverenin faaliyetlerine daha verimli devam etmelerine imkan sağlamıştır.Ünal&Feruzoğlu Hukuk Bürosu bu alanda işçi ve işverenlerin farkındalığa sahip olmaları için gereken bilgi ve birikimini müvekkillerine aktarmaktadır.Bu çerçevede  kurumsal işverenlere sunulan sektörle ilgili hizmetlerle birlikte, bu şirketlerin idari ekiplerine Türk İş Hukuku alanında her türlü hukuki yönlendirmeyi yapmakta ve gerekli desteği sağlamaktayız.Bu çerçeved işçi ile işveren ilişkisini düzenleyen güncel mevzuat takip edilerek  müvekkillerin dikkatine sunulmakta ve bu doğrultuda yapılması gereken düzenlemeler hususunda destek sağlanmaktadır.

İş Hukuku  kapsamında aşağıdaki alanlarda hizmet verilmektedir;

  • İş sözleşmeleri ve iş tüzüklerinin düzenlenmesi,
  • İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü inceleme yapılması ve görüş sunulması,
  • İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
  • İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş uyuşmazlıkları hakkında hukuki görüş sunulması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteğin sağlanması,
  • İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteğin sunulması,
  • İş hukuku davalarında gerek işçi gerekse işveren konumundaki müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsil edilmesi.