Medeni Hukuk

Medeni Kanun sözüyle ve özüyle uygulanan bir kanundur. Ünal&Feruzoğlu Hukuk Bürosu olarak bu alandaki faaliyetlerini bu hükme uyarak müvekkillerine sunmaktaydır ve bu çerçevede Kişiler Hukuku, Aile Hukuku , Miras Hukuku , Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku alt dallarına yayılan Medeni Hukuk alanlarında faaliyet göstermektedir.Bu çerçevede başlıca sunulan hizmetler;

  • Boşanma, nafaka, mal paylaşımı, katkı payı alacağına ilişkin davalar başta olmak üzere Aile Hukukundan kaynaklanan davalar,
  • İsim ve yaş tashihine ilişkin davalar,
  • Vasi tayinine ilişkin süreç hakkında hukuki destek,
  • Mal rejim sözleşmelerinin düzenlemesi,
  • Vakıf ve Derneklerle ilgili olarak ; kuruluş , tüzük hazırlama ve fesih işlemleri.