Miras Hukuku

Ünal&Feruzoğlu Hukuk Bürosu bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması durumlarında ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın aşılması konusunda faaliyet göstermektedir.Bu çerçevede aşağıda yer alan ana konu başlıkları çerçevesinde hizmet sunulmakadır.

  • Veraset ilamı temin edilmesi
  • Miras Paylaşım Konusunda Hukuki Destek ve Miras Paylaşım Sözleşmesi Hazırlanması
  • Miras Sözleşmesi ve Vasiyetname İptali Davaları
  • Mirastan Mal Kaçırma Kaynaklı Muvazaa Davaları
  • Tenkis Davaları(Özellikle mirastan daha yüksek pay alan mirasçının aldığı fazla payın indirilmesine yönelik olarak)